He Punawai I Weheia‘e
Glorious Fountain
Laiana (Lorenzo Lyons)

He punawai i weheia’e, weheia’e, weheia’e
He punawai i weheia’e, Ke koko o Iesu
Ma laila no e pau loa ai, e pau loa ai, e pau loa ai,
Ma laila no e pau loa ai, Na hewa o ke ao.

HUI
E punawai nani! E ku au ia nei.
A kuu hewa ma ou la Ehu i ka lai a’i.

Nui na lawe hala nei, hala nei, hala nei,
Nui na lawe hala nei. I hele a auau
Ma kela punawai maikai, wai maikai, wai maikai,
Ma kela punawai maikai, A maemae no lakou.

O wau no hoi, ua hewa e, hewa e, hewa e,
O wau no hoi, ua hewa e, A pau ma ele no,
Ma laila wau e auau ai, auau ai, auau ai,
Ma laila wau e auau ai, I maemae pu no au.

English Translation by Ata Damasco:

A fountain flowing, flowing, flowing
A fountain flowing by the blood of Jesus
There it will all end, surely finish
There it will all end, the sins of the world.

Chorus:
Oh! Beautiful fountain, here I stand
With all my sins, please forgive me.

A lot of sins and wickedness are here
A lot of sins and wickedness I have to go and cleanse
There in the good fountain, clean water, clean water
In the fountain to wash them all.

I have sinned, wrong, wrong
I have sinned, never more to sin
This is where I’ll bathe, wash, wash
This is where I’ll bathe, baptized in water.


Back