Iesu Ke Ali`i O Ke Ao Nei

Iesu ke ali`i o ke ao nei  
Ua ha`awi ku-la e la `oia ia kakou
Kona keiki hiwahiwa ona lei 
I ho`ola no kakou 
Ua ho`i ku-la ela `oia i ke kea 
No na hewa a kakou apau 
Ua ho`i ku la ela `oia
I ka poli ao ka Makua 

Iesu ke ali`i o ke ao nei


Jesus the Savior of today
Gave to all of us his precious son, a sweet lei
Preservation for all
Returned to the Creator
To die for all our sins
Jesus returned to the bosom of his father
Jesus the Savior of today 

 

Back