Kaha’i Ke Alaula
Composed by Lei‘ohu Ryder
May 2, 1999

Kaha’i ke alaula
Kumulipo i ke ao
Hele ua la
Hele mai nei
Ka pali kapu oe

Kaha’i ke alaula
Ka pali kapu oe
He mele pu
Na ‘ohana ‘ike mai
Ka laula i ke ao

HUI
Kaha’i kealoha
‘Imi ‘ike lauloa nei

Kaha’i ke alaula
‘Imi ‘ike ke aloha
He mele pu
Na ‘ike ‘ia oe
He mele kapu ia

Kaha’i ke alaula
He mele pu wale
He mele no
Ka ‘ike ala mai
Kaha’i ‘ike laula

‘Imi i ke ao
Kealoha i ke oe
Mahalo nui la

Kaha’i Ke Alaula
Kaha’i ke alaula
The Source in the knowledge
Coming forward
Coming to me
You the sacred cliffs (of Kukuipua)

Kaha’i ke alaula
You the sacred cliffs
This mele calls all ancestors
(Your) Family knowledge comes forth to me
Infinite in the Light

This voice of love
Heaven’s infinite wisdom

Kaha’i ke alaula
Heaven’s wisdom embraced by Love
This mele calls all ancestors’
Knowledge into you
In this sacred mele

Kaha’i ke alaula
This mele calls all ancestors
For your song
Light onto your name
The voice of wisdom

In the sacred Light
(of) Everlasting love for you
Mahalo nui


This song is written for my niece. It came before my niece was born in June, 1999. It speaks of great love for this child of heaven from Aunty Lei’ohu. This child will inherit the gifts of ka po’e Hawai’i - angels of the Light.


Back