Kanahena
Composed by Lei‘ohu Ryder
December 4, 1999

OLI
Ua ua palahemo o ka pali
Ua ua palahemo o ka ehu
Ua ua palahemo o ka pua
Ua ua wauke o ka piha
Ua ua palaemo o Po’ohina

I keia wahipana o Kanahena
La’a hema ‘olelo i ka i’o
Pane mai o kulana lamalama
Na mamo wai kalehua o Maui

I na ho’olohe mai e na keiki
Na ohana uhane pono loaloa
Uwe ia Kilauea no i’o
Ke aloha no wai ia o Maui

E na lohe ia pono o ka ‘aina
I ka ua leno piko na pohaku
E ha’awi mai ka pili ia la’a
Ike pono pua lani o Maui
The rain cleanses the mountain (from the Pu’u
on Haleakala) cliff
The rain cleanses the red dirt of the land
The rain cleanses the flower/generations of the land
The rain gives life to the wauke/mulberry*
The rain cleanses the land of chiefess Po’ohina**

I see the land of Kanahena
I see the hawk come from the sky
I hear the sounds of heaven
The generations of Maui

Listen children
The families are pono within Kanahena
The cauldron pit of sacred truth
My beloved waters

Listen to the voice of righteousness (the land)
The pond where the piko is located
All things will come to pass in the sacred
The brand new heaven (a new day/time arises with
each dawn)


This song is written for the land of Kanahena, Maui, where the chiefess Po’ohina lived. She gifted this mele to the new generations of Maui. "Do not forget your legacy. Do not forget your kuleana to this land in the name of the beloved ones." This is in memory of the Poepoe ohana who lived, worked, taught & prayed on this land.

*a grove of wauke where the people made tapa clothing
**chiefess Po’ohina was married to Daniel Poepoe & buried at Keawala’i Church in Makena.


Back