Wailea Nui
Composed by Lei‘ohu Ryder
May 31, 1999

Ka i ka nani
Wailua Nui
Ike wahipana la

Ho’oheno lai
Ke i ka nani
Ho’olohe pu’uwai

HUI
Eo kapiliwai elua
Eo ka manulani la

Ke kua hine
No Wailua
Me ka maluhia la

Na pohaku po’okela
No pu wai maha
Ke koko ola nei

(HUI)

Na mele ohana
No Wailua Nui
Ho’okipa ana mai

(HUI)
The beauty
Wailua Nui
Is a sacred place indeed

Fragrance in the calm
Is very beautiful
To listen to the heart

Greetings (ancestors) bound of the two waters
Greetings birds of heaven

My ancestors/kupuna wahine of Wailua
Are in peaceful slumber

Foremost are the stones
That call the waters to rest
Giving life to the blood of the land

This song for the families of Wailua Nui
Hospitable always


This song is written for Aunty Mahilani Poepoe’s family in Wailua Nui, the Smith ohana. One day (5/31/99) we drove around East Maui and stopped to say aloha to the Smith ohana. It is here where I heard the tune to a song. I sat on the grass outside the home gazing up at the mountains. Listening to the sounds of the waters in the taro, I could see the white waterfall in the green. My ancestors of Wailua Nui greeted me and I greeted them with this song. Our koko (blood) is attached to the land.


Back